Alfaterminal Oy Kemikaaliterminaali hanke Valkon satamaan

Hankkeesta 1.6..2021 järjestettävään webinaariin voi osallistua myös Monarin kirjastolta. 

Lisätietoja hankkeesta antaa Valkon kyläyhdistyksen näkökulmasta yhdistyksen puheenjohtaja Teemu Peräkylä / 040-584 2574 tai valkonkylayhdistys(at)gmail.com

 

https://www.ymparisto.fi/AlfaterminalKemikaaliterminaaliYVA

AlfaTerminal Oy suunnittelee kemikaaliterminaalin perustamista ja toiminnan käynnistämistä Loviisan Valkon satamassa. Terminaali sijoittuu Loviisan Satama Oy:n kanssa samalle kiinteistölle. Kemikaaliterminaalin toiminta koostuu kemikaalien vastaanottamisesta, varastoinnista ja lastauksesta kuljetusyksikköön. Kemikaalit kuljetetaan satamaan ja satamasta pois maa-, raide- tai vesiteitse. Kemikaalien siirtoon sataman sisällä käytetään putkia, jotka kulkevat joko maan alla tai maan päällä putkisiltoina terminaalialueella. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kemikaalien kuljettaminen Loviisan sataman kautta.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • 0-vaihtoehdossa hanketta ei toteuteta eli Loviisan Valkon satamaan ei rakenneta kemikaaliterminaalia.
  • Vaihtoehdon 1 mukaan Loviisan sataman perustetaan kemikaaliterminaali, jossa voidaan varastoida enintään 114 000 m3 kemikaaleja kerralla ja satamaan rakennetaan yksi laivapaikka kemikaaleja kuljettavalle säiliöalukselle.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman painettu versio on nähtävillä 18.5.-17.6.2021:

  • Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 A 2. krs, Helsinki
  • Loviisan kaupunki, Asiakaspalvelutoimisto Lovinfo, Mariankatu 12 A, Loviisa

YVA-ohjelman esittelytilaisuus

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään 1.6.2021 klo 17–19 webinaarina. Linkki yleisötilaisuuteen tulee osoitteeseen  www.alfaterminal.com  1.6.2021 klo 15 mennessä.

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta kirjallisen mielipiteensä Uudenmaan ELY-keskukselle viimeistään 17.6.2021. Viitteeksi UUDELY/5024/2021.

Uudenmaan ELY-keskuksen yhteystiedot

  • Käyntiosoite: Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 A, 2. krs, Itä-Pasila, Helsinki
  • Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
  • Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi.